Canal de denúncies anònimes de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona

Si ha detectat qualsevol actuació negligent a la nostra organització i es disposen de proves, mitjançant aquest canal ho pot denunciar de forma totalment anònima i segura.


Iniciar una denúncia/comunicació


Iniciï una denúncia/comunicació que, segons la seva opinió, sigui contraria o suposi una infracció del Codi Ètic, la Guia d’Anticorrupció i Prevenció del Blanqueig de Capitals, el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe i el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament psicològic al treball.

Consultar l’estat d’una denúncia/comunicació


Si ha realitzat una denúncia/communicació, aquí pot consultar el seu estat indicant l’identificador de la denúncia.

Preguntes freqüents


Si té dubtes sobre aquest canal anònim de denúncies, aquí trobarà resposta als dubtes més freqüents.

Pot consultar el Reglament del Sistema Intern d’Informació que regula aquest canal de denúncies mitjançant aquest enllaç.